Raport Społecznej
Odpowiedzialności
2019

Dobre praktyki
Troszczymy się o środowisko

Wspieramy polską gospodarkę

Od ponad 20 lat służymy Polakom i promujemy ideę przedsiębiorczości w jednym z najbardziej innowacyjnych obszarów gospodarki. Obecnie cała nasza działalność skoncentrowana jest na rynku polskim. Tu zatrudniamy ludzi, płacimy podatki i realizujemy nasze działania społeczne.

Nasze zaangażowanie okazało się szczególnie potrzebne w pierwszej połowie 2020 r, kiedy Polska, podobnie jak reszta świata, stanęła w obliczu pandemii koronawirusa. Skupiliśmy się wtedy na trzech obszarach: zapewnieniu bezpieczeństwa, wykorzystaniu ekosystemu Allegro do walki z negatywnymi skutkami pandemii oraz wsparciu polskich przedsiębiorców:

  • Bezpieczeństwo naszych pracowników, klientów, sprzedawców i partnerów biznesowych jest naszym priorytetem. Zadbaliśmy o to, by w obliczu lock-down nasza platforma działała płynnie. Wsparliśmy też naszych sprzedawców, by mogli zapewnić klientom szybkie i sprawne dostawy potrzebnych im produktów. By dodatkowo odciążyć domowe budżety klientów, uruchomiliśmy darmowy miesięczny pakiet Allegro Smart! Akcję przedłużyliśmy trzykrotnie. Klientom, którzy już wcześniej wykupili pakiet przedłużyliśmy jego ważność o trzy miesiące, żeby również mogli skorzystać z programu.
  • Dołożyliśmy wszelkich starań by cały potencjał ekosystemu Allegro wykorzystać do walki z pandemią i jej negatywnymi skutkami. Łączna wartość naszej pomocy sięgnęła dotychczas ponad 375 mln zł. Zaangażowaliśmy się w szereg inicjatyw wspierających naszych klientów, sprzedawców, pracowników polskiej służby zdrowia i inne grupy szczególnie narażone na skutki pandemii. Zapewniliśmy niezbędny sprzęt medyczny 40 szpitalom i zakładom opieki zdrowotnej, a także na różne sposoby wspieraliśmy lokalne społeczności.
  • Grupą szczególnie dotkniętą skutkami pandemii są polscy przedsiębiorcy. Małe i średnie polskie firmy to grupa, którą dobrze znamy i rozumiemy jej potrzeby, dlatego w obliczu pandemii wsparcie dla naszych biznesowych partnerów było dla nas całkowicie naturalne. Zarówno dla firm już obecnych na naszej platformie jak i tych, które rozpoczynały swoje doświadczenia ze sprzedażą online przygotowaliśmy trzymiesięczny pakiet, który pomógł sprzedawcom poprawić przepływ gotówki i uzyskać większą stabilność biznesową dzięki zawieszeniu pobieranych przez nas opłat.

Wpływ Allegro w liczbach

Podatek VAT zapłacony przez Allegro
ok 475 mln zł

w 2019 r.

ok 359 mln zł

w 2018 r.

Podatek CIT zapłacony przez Allegro
128 mln zł

w 2019 r.

90 mln zł

w 2018 r.

Zatrudnienie w Allegro
1 996

pracowników w 2019 r.

1 725

pracowników w 2018 r.

Wynagrodzenie pracowników
266 mln zł

w 2019 r.

221 mln zł

w 2018 r.

Wydatki Allegro na walkę z pandemią
375 mln zł

wydanych przez Allegro na walkę z pandemią w 2020 r.

Oszczędności na dostawie, dzięki darmowemu Allegro Smart!
ponad
1 mld zł

zaoszczędzonych na kosztach dostawy przez klientów darmowego Allegro Smart! od początku startu programu w 2018 r.

Za wartość podatku zapłaconego przez Allegro w 2019 roku, państwo polskie może promować eksport przez siedem lat lub informatyzować administrację publiczną przez dwa lata!

Jesteśmy partnerem instytucji publicznych i MŚP i aktywnym członkiem organizacji biznesowych

Naszym zobowiązaniem jako ulubionego miejsca zakupowego Polaków jest przyczynianie się do podnoszenia branżowych standardów poprzez dzielenie się wiedzą i rozpowszechnianie dobrych praktyk.
Bierzemy udział w debatach publicznych oraz kształtowaniu ram prawnych dla biznesu poprzez członkostwo w polskich i europejskich organizacjach.
Jako odpowiedzialna firma jesteśmy konstruktywnym partnerem dla polskich i unijnych instytucji publicznych i wspieramy działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników w sieci.

Allegro w Europejskich organizacjach biznesowych

Angażujemy się w debatę na temat przyszłości europejskiej gospodarki cyfrowej i przepisów, które ją regulują. Ma to istotne znaczenie dla konkurencyjności europejskich przedsiębiorców, zwłaszcza firm technologicznych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Od 2018 roku przedstawicielka Allegro, Magdalena Piech przewodniczy The European Tech Alliance (EUTA). Organizacja zrzesza najważniejsze i najbardziej dynamiczne europejskie firmy technologiczne z wielu branży. Celem EUTA jest dialog z instytucjami unijnymi i propagowanie wiedzy na temat wyzwań i szans, przed jakimi stoją startu-upy i scale-upy, które zostały założone i rozwijają się w Europie. Służą temu warsztaty, konferencje i spotkania organizowane przez EUTA i jej członków w Brukseli i innych Europejskich stolicach.

SME Connect

Jako platforma wspierająca ponad 117 000 firm sprzedających na Allegro, dążymy do tego by ich głos był słyszalny w dyskusjach na temat przepisów regulujących funkcjonowanie handlu elektronicznego. Przepisy dotyczące ochrony konsumentów, przetwarzania danych osobowych, bezpieczeństwa produktów, regulacje podatkowe i pocztowe istotnie wpływają na działalność każdej firmy z tej branży. W tym celu, we współpracy z polskim Związkiem Pracodawców i Przedsiębiorców, SME Connect oraz innymi firmami z branży handlu detalicznego Allegro powołało grupę roboczą ds. eCommerce.

SME connect to ogólnoeuropejska sieć dedykowana MŚP, która ściśle współpracuje z Parlamentem Europejskim. Stwarza ona możliwość zaprezentowania postulatów firm i zgłoszenia barier, na jakie napotykają, prowadząc działalność na rynku wewnętrznym. Allegro bierze także udział w pracach the European Digital Media Association (EDIMA), która zrzesza największe globalne i europejskie platformy cyfrowe.

Allegro w polskich organizacjach biznesowych

Allegro jest zaangażowane w prace kilku polskich organizacji biznesowych. Jako firma z sektora e-commerce wspieramy działania Izby Gospodarki Elektronicznej, której misją jest rozwój polskiej branży cyfrowej poprzez współpracę, wymianę know-how, działania legislacyjne oraz silną i efektywną reprezentację wspólnych interesów w dialogu z instytucjami polskiej administracji rządowej.

Działamy również w Konfederacji Lewiatan, jednej z najbardziej wpływowych organizacji biznesowych w Polsce, reprezentującej szerokie spektrum interesów pracodawców. Wspólnie z Lewiatanem zabiegamy o konkurencyjne warunki prowadzenia biznesu, lepsze prawo, zdrową konkurencję, dobre warunki pracy i ubezpieczeń społecznych, które powinny przekładać się na wzrost zatrudnienia oraz wzmocnienie kapitału społecznego. Podobne cele przyświecają nam we współpracy ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców.

Z uwagi na tematy związane z reklamą internetową i ochroną danych osobowych jesteśmy także zaangażowani w prace Związku Pracodawców Branży internetowej IAB Polska. Aby stworzyć w Polsce spójne i wysokie standardy przetwarzania danych osobowych współpracujemy w IAB Polska z innymi uczestnikami rynku nad opracowaniem branżowego kodeksu postępowania i dobrych praktyk RODO w branży reklamy internetowej. Mamy nadzieję, że zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych kodeks będzie stanowił najlepsze zabezpieczenie praw naszych użytkowników i partnerów.

Większość z ww. polskich organizacji biznesowych jest zaangażowana w działania organizacji o zasięgu europejskim, takich jak BusinessEurope, E-Commerce Europe, IAB Europe. Dzięki zaangażowaniu w ich pracę dbamy o zapewnienie jak najlepszych warunków rozwoju naszym partnerom - często MŚP - na skalę europejską, dążąc do tego by prawo tworzone na szczeblu UE gwarantowało konkurencyjność europejskich podmiotów w skali globalnej.

Współpraca z instytucjami publicznymi i dobrowolne zobowiązania

Deklaracja ws. Bezpieczeństwa produktów - Product Safety Pledge

W styczniu 2020 roku, jako jedna z pierwszych firm europejskich, Allegro przystąpiło do Product Safety Pledge. Jest to inicjatywa Komisji Europejskiej oraz największych platform e-commerce, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa klientów i ich edukacja. Product Safety Pledge wspiera krajowe i europejskie organy ds. nadzoru rynku w eliminowaniu z obrotu produktów niebezpiecznych.

Przystąpienie Allegro do tej inicjatywy jest ważnym elementem naszej obecności w Brukseli jako jednej z największych europejskich firm technologicznych oraz buduje nasza wiarygodność w relacjach z unijnymi instytucjami, które chętnie korzystają z naszego 20-letniego doświadczenia i wiedzy o ochronie konsumentów w internecie.

Uroczystość podpisania dokumentów przez Prezesa Allegro odbyła się w Brukseli w obecności Didier Reynders Komisarza UE ds. Sprawiedliwości.

W roku 2020 znacznie wzrosła bezpośrednia współpraca Allegro z instytucjami UE, w tym przede wszystkim z Komisją Europejską. Allegro, jako coraz ważniejszy gracz na europejskim rynku firm technologicznych, aktywnie włączyło się w kształtowanie priorytetów nowej Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen w zakresie jednolitego rynku cyfrowego UE.

Podczas pandemii COVID-19 Allegro regularnie współpracowało z Komisarzem ds. Sprawiedliwości Didier Reynders na rzecz uchronienia swoich użytkowników przed nieuczciwymi praktykami handlowymi. Allegro włącza się też aktywnie w dyskusje prowadzone przez Wiceprzewodniczącą KE Margrethe Vestager i Komisarza Thierry Breton dotyczące najlepszych sposobów przezwyciężenia kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią i stworzenia w Europie jak najlepszych warunków rozwijania biznesu cyfrowego i konkurencji.

Porozumienie w sprawie zwalczania towarów podrobionych

Kolejny rok kontynuujemy współpracę z przedstawicielami marek oraz największy platformami e-commerce w Europie w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej (The Memorandum of understanding on the sale of counterfeit goods via the internet). Jej głównym celem jest połączenie sił kluczowych firm w walce z nieoryginalnymi towarami. Allegro, podobnie jak pozostałe firmy które podpisały porozumienie dobrowolnie wprowadziły rozwiązania, które pomogą zapobiec sprzedaży podrobionych produktów i lepiej chronić klientów przed ich nieświadomym zakupem. Dzięki temu wspólnie wypracowaliśmy rozwiązania, które stworzyły standardy współpracy dla zwalczania treści nielegalnych. W sierpniu 2020r. opublikowany został raport podsumowujący ostatnie trzy lata wspólnych działań.

Pomagamy zachować bezpieczeństwo w sieci

Bezpieczeństwo danych naszych klientów jest dla nas kluczowe. Przez lata zgromadziliśmy w Allegro ogromną wiedzę na temat bezpieczeństwa w sieci. Ściśle współpracujemy z organami ścigania, instytucjami oraz NGOsami, by wspólnie dzielić się wiedzą oraz edukować konsumentów:

Szkolenia dla organów ścigania

Od lat organizujemy, największy w Polsce, program szkoleniowy z zakresu przestępczości teleinformatycznej dla przedstawicieli organów ścigania. W naszych szkoleniach wzięło udział kilka tysięcy policjantów z komend miejskich, powiatowych i wojewódzkich, a także przedstawicieli prokuratur i sądów. Od 2018 r. pod patronatem Komendanta Głównego Policji i we współpracy z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, organizujemy Konferencję Przestępczość Teleinformatyczna XXI. Ściśle współpracujemy też z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, z którą przez 13 lat organizowaliśmy cykl konferencji „Techniczne Aspekty Przestępczości Teleinformatycznej”, a nasi eksperci byli wykładowcami Letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa w Szczytnie. W samym tylko 2019 r. przeprowadziliśmy ponad czterdzieści szkoleń dla pracowników sektora bezpieczeństwa publicznego.

Program Bezpieczne Z@kupy w Sieci

Program „Bezpieczne z@kupy w sieci”, który realizujemy pod patronatem Komendanta Głównego Policji, skierowany jest do uczniów w wieku 13-18 lat, jednej z najbardziej aktywnych grup wiekowych dokonujących zakupów w sieci. Uczestnicy programu dowiadują się jakie są najczęstsze zagrożenia związane z zakupami w sieci, jak weryfikować sprzedawców, jak bezpiecznie płacić za zakupy w cyberprzestrzeni, a także chronić się przed kradzieżą tożsamości. Program obejmuje bezpośrednie spotkania realizowane we współpracy ze szkołami na terenie całej Polski, udział w debatach społecznych, drukowane materiały informacyjne, programy lekcji oraz konkursy poświęcone tematyce cyberbezpieczeństwa. W ramach programu wspieramy także wydziały do walki z cyberprzestępczością oraz prewencji kryminalnej w prowadzeniu działań zwiększających świadomość zagrożeń w internecie, kierowanych do innych grup odbiorców (np. seniorów czy nauczycieli).

„Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni”

Jesteśmy partnerem programu “Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni”, realizowanego przez Związek Banków Polskich i kierowanego do studentów różnych kierunków. W ramach naszego zaangażowania odpowiadamy za dwa bloki - “Bezpieczne zakupy w Sieci ” oraz “Uprawnienia konsumenta przy zawieraniu umów na Odległość”.

Konferencja Security Case Study

Od pierwszej edycji wspieramy konferencję Security Case Study, największe obecnie przedsięwzięcie edukacyjne poświęcone bezpieczeństwu IT w Polsce.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.