Raport Społecznej
Odpowiedzialności
2019

Troszczymy się o środowisko
Wpływ społeczny

Etyka w Allegro

W prowadzeniu biznesu w sposób odpowiedzialny pomagają nam sformułowane zasady zawarte w naszym Kodeksie Etycznym, który działa wewnątrz organizacji od 2016 roku.

Nasz Kodeks Etyczny składa się z:

 • Polityki transparentności
 • Polityki antymobbingowej
 • Procedury zgłaszania nieprawidłowości (tzw. whistle-blowing)
 • Polityki antymonopolowej
 • Polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Polityki bezpieczeństwa

Każdy z naszych pracowników jest zapoznawany z zasadami przyjętymi w Kodeksie. By ułatwić ich przyswojenie nowym osobom w naszej organizacji, udostępniamy im krótki kurs „Stay Safe / Stay Fair”. Dodatkowo raz do roku przeprowadzamy szkolenia z wszystkich obowiązujących polityk oraz ochrony danych osobowych aby podnosić poziom wiedzy i kompetencji naszych pracowników

Na straży przestrzegania Kodeksu Etycznego stoi Komisja ds. Etyki, która zajmuje się m.in. badaniem i rozstrzyganiem zgłaszanych spraw związanych z jego łamaniem.

Skład Komisji ds. Etyki

 • Dyrektor HR bądź HR Business Partner
 • Dyrektor działu prawnego bądź prawnik przez niego wskazany
 • Dyrektor pionu, którego dotyczy zgłoszone naruszenie
 • Przedstawiciel pracowników wskazany przez Reprezentację Pracowników
 • CSO

Odpowiedzialnie zarządzamy ryzykiem

W Allegro trzymamy rękę na pulsie. Staramy się identyfikować ryzyka, rozumieć skąd się biorą i aktywnie im przeciwdziałać. W przewidywaniu tego typu zdarzeń wspiera nas wprowadzona w 2019 roku polityka zarządzania ryzykiem.

Etyczny łańcuch dostaw

Prowadzimy biznes w sposób etyczny i tego samego oczekujemy od naszych dostawców i partnerów biznesowych. Chcemy mieć pewność, że kierują się oni podobnymi do naszych wartościami i zasadami w codziennym prowadzeniu biznesu. Dlatego w przypadku kontraktów przekraczających 100 tys. zł nasi kontrahenci mają obowiązek zaakceptować i podpisać Kodeks Postępowania i Kwestionariusz dla Dostawców i Partnerów Biznesowych. Dzięki temu, weryfikujemy ich postępowanie w kwestiach etycznych, społecznych i ekologicznych. Staramy się także, aby wszyscy nasi dostawcy złożyli pisemną deklarację spełniania zasad wynikających z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych Global Compact.

Więcej o naszych działaniach w łańcuchu dostaw. Dbałość o dostawców

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.