Raport Społecznej
Odpowiedzialności
2019

Wpływ społeczny
Dla przyszłych pracowników

Dla pracowników

Allegro #dobrzetubyć

Za nami 20 lat dynamicznego rozwoju. Od start-upu działającego w piwnicy hurtowni komputerowej staliśmy się liderem rynku e-commerce z oddziałami w 6 miastach w Polsce. Naszą przygodę w sieci zaczynaliśmy z 5 osobowym zespołem. W dniu kiedy publikujemy raport Allegro tworzy ponad 2 tys. pracowników, a w 2019 roku było ich 1996. Bez nich dotychczasowe sukcesy i osiągnięcia zwyczajnie nie byłyby możliwe! W naszej kulturze organizacyjnej cenimy sobie nastawienie na realizację potrzeb klientów, dostarczanie użytecznych rozwiązań, otwartość komunikacji, ale przede wszystkim innowacyjność opartą o technologię, która pozwala nam dynamicznie się rozwijać.

Wg naszych pracowników, elementy które sprawiają, że #dobrzetubyć i tworzą z Allegro nasze miejsce pracy to przede wszystkim:

 • nieprzeciętni współpracownicy
 • poczucie wpływu
 • skala działania
 • nowoczesne technologie
 • ciekawe projekty
 • możliwości rozwoju

W jaki sposób pracujemy w Allegro

 • sięgamy wysoko i stawiamy sobie ambitne cele
 • koncentrujemy się na kliencie i jego potrzebach
 • pracujemy zwinnie, ciągle szukamy nowych, lepszych rozwiązań
 • dbamy o rozwój zawodowy i z ciekawością szukamy nowej wiedzy
 • dzielimy się wiedzą i wspieramy innych w osiąganiu sukcesu
 • traktujemy się z szacunkiem i jesteśmy wobec siebie uczciwi

Wszyscy nasi pracownicy tworzą unikatowe miejsce pracy jakim jest Allegro, dlatego co roku prowadzimy badanie opinii wszystkich pracowników - BaZa. Traktujemy je jako ważne źródło informacji o naszym miejscu pracy oraz działaniach, które powinniśmy podjąć, żeby zmieniać je na lepsze. Dzięki analizie wyników BaZy, jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć, co wpływa na ich zaangażowanie - w jakich obszarach radzimy sobie dobrze, a gdzie musimy jeszcze popracować. Badanie jest poufne, a nasze wyniki porównujemy z najlepszymi firmami technologicznymi na świecie.

Pracownicy Allegro

Pracownicy Allegro
2018 2019
Wszyscy pracownicy 1731 1996
Płeć Kobiety
Mężczyźni
728
1003
846
1150
Rodzaj umowy Umowa na czas określony
Umowa na czas nieokreślony
Umowa zlecenie
259
1373
6
267
1586
26
Lokalizacja Warszawa
Poznań
Toruń
Kraków
Błonie
Wrocław
414
1126
80
42
61
8
523
1269
83
50
57
5
Wiek 18-29 lat
29-50 lat
50+
578
1143
10
667
1315
14

Pracownicy Allegro nie są objęci umowami zbiorowymi, organem przedstawicielskim pracowników jest Reprezentacja Pracowników.

Nasza struktura zarządcza

Nasza struktura zarządcza

W różnorodności siła

Wierzymy w moc różnorodności. Jest ona dla nas bardzo ważna zarówno na etapie zatrudniania jak i awansowania i oceny pracowników. To m.in różnice pomiędzy poszczególnymi członkami naszego zespołu powodują, że Allegro jest tak kreatywnym miejscem pracy.

Zależy nam na równym traktowaniu wszystkich bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, tożsamość płciową, status rodzinny czy styl życia.

W Allegro wspieramy różnorodność poprzez:

 • budowanie różnorodnych zespołów, które osiągają ponadprzeciętne wyniki
 • ocenę pracy opartą na indywidualnych osiągnięciach oraz zaangażowaniu każdej osoby
 • przeciwdziałanie dyskryminacji, mobbingowi oraz ochronę przed nieuzasadnionym zwolnieniem
 • organizację szkoleń pogłębiających wiedzę o różnorodności
 • organizację lub udział w wydarzeniach wspierających różnorodność

Aktywnie angażujemy się we wspieranie karier kobiet w branży technologicznej. Od 2 lat jesteśmy m.in. partnerem wydarzenia Women in Tech Summit, podczas którego nasze pracowniczki dzielą się z innymi kobietami doświadczeniami nt. swojej drogi zawodowej. Dodatkowo prowadzimy autorskie spotkania pod szyldem Allegro Tech: Misja - zmiana branży! na których przytaczamy historie osób, które zdecydowały się przebranżowić oraz dajemy praktyczne wskazówki w tym temacie. Również w naszej ofercie szkoleniowej znajduje się pozycja dotycząca pracy w różnorodnych zespołach. Cieszy nas, że wiele kobiet decyduje się na karierę w Allegro. W 2019 r. kobiety na stanowiskach managerskich w Allegro stanowiły 41,2%.

Odsetek kobiet na stanowiskach managerskich 41,2% w 2019

Otwarta komunikacja

Na efektywność naszej pracy wpływa sprawna, otwarta komunikacja pomiędzy zespołami. Na bieżąco dbamy o to aby ją stale rozwijać i polepsza. Organizujemy różnego rodzaju szkolenia/warsztaty m.in. z udzielania konstruktywnego feedbacku, z komunikacji w oparciu o podejście NVC (z ang. nonviolent communication), a także warsztaty zespołowe w oparciu o narzędzie Extended Disc. Ponadto zależy nam, aby w Allegro komunikować się w sposób konkretny, precyzyjny i ustrukturyzowany, dlatego wdrożyliśmy warsztaty z Pyramid Principle (w oparciu o podejście Barbary Minto).

Codzienny kontakt ze sobą ułatwia nam platforma Insite+, która pełni funkcję społecznościowego intranetu. Publikujemy tu najważniejsze informacje firmowe, biznesowe i wokół tych treści budujemy zaangażowanie pracowników. Każdy pracownik może w dowolnym momencie i z dowolnego urządzenia skontaktować się z całym Allegro dzieląc się dowolną informacją czy pomysłem. Komunikujemy się również nieustannie za pomocą komunikatora Slack i narzędzia do wideokonferencji Zoom. Dzięki kanałom tematycznym, wiadomościom i wideokonferencjom możemy być na bieżąco pomimo pracy z domów. Przydatnym narzędziem jest dla nas także Allegro Home - to intranetowy portal Allegro i prawdziwa encyklopedia dla każdego pracownika.

Poza kanałem online organizujemy także cykliczne spotkania informacyjne - Allegro Town_Hall oraz Q&A_Allegro. Dzięki nim wszyscy pracownicy mają szansę poznać strategię firmy, dowiedzieć się o nowych projektach i zadać pytanie zarządowi. Każde takie spotkanie zakończone jest sesją Q&A, podczas której pracownicy mogą zapytać o wszystkie ważne dla nich kwestie. Pomiędzy Town_Hallami i spotkaniami Q&A pracownicy każdej w chwili mogą zadać pytanie zarządowi i dyrektorom obszarów na naszym komunikatorze Slack - na dedykowanym kanale qa_allegro. Obszar technologii ma również dedykowane wydarzenie o nazwie Allegro Tech Meeting, które służy wymianie wiedzy i doświadczeń.

Stawiamy na rozwój

Nasza praca, innowacje i rozwiązania, które wdrażamy wpływa na codzienne zakupy milionów Polaków. Tak duża skala działania jest także wyjątkowym środowiskiem do rozwoju kompetencji naszych pracowników i daje im dużą motywację do działania.

Naszym pracownikom oferujemy także szeroki wybór konferencji, szkoleń i warsztatów na świecie i w Polsce prowadzonych przez zewnętrznych i wewnętrznych trenerów. Pomaga nam w tym wewnętrzna platforma rozwojowa MindUp

Program MindUp składa się z:

Get knowledge
szkolenia, warsztaty merytoryczne, studia podyplomowe, kursy, egzaminy - najbardziej przydatne na danym stanowisku, w obszarze, w którym działamy,

Share experience
np. szkolenia, podczas których pracownicy mają okazję wcielić się w rolę trenerów i dzielić się swoją wiedzą merytoryczną z innymi wewnątrz organizacji. Pracownicy otrzymują w tym celu niezbędne wsparcie ze strony działu HR, który przygotowuje ich do roli trenerów,

Unlock self-awareness
szkolenia stawiające na rozwój tzw. umiejętności miękkich pobudzających kreatywność i innowacyjność,

Be inspired
spotkania z różnymi autorytetami, na których dzielą się swoimi inspirującymi doświadczeniami i dobrymi praktykami z naszym zespołem

Lead others
szkolenia dla liderów pozwalające rozwinąć kompetencje menedżerskie np. zarządzanie zespołem, delegowanie zadań, współpracę i komunikację. Nowym liderom proponujemy program WarmUp, wspierający ich w pierwszych krokach na ścieżce menedżerskiej

Lubimy się inspirować i poznawać ciekawe osoby! Dlatego w ramach spotkań edukacyjnych dla pracowników zapraszamy do Allegro ciekawych gości. W 2018 i 2019 roku gościliśmy Janinę Daily, Grzegorza Lindenberga, Tomasza Bagińskiego czy Jamesa Deninga. To świetna okazja dla naszych pracowników by poszerzyć swoje horyzonty i spojrzeć na wybrane zagadnienie z innej perspektywy.

Wierzymy, że siłą Allegro jest zaangażowanie pracowników, dlatego wspieramy ich również w dzieleniu się wiedzą poza organizacja. Co roku, ponad 100 pracowników występuje na konferencjach w Polsce i zagranicą w roli ekspertów, dzieląc się wiedzą oraz opowiadając o projektach realizowanych w Allegro.

* Bez konferencji i szkoleń zewnętrznych

Średnia ocena szkoleń w roku 2019 - 4,5
Średnia ocena szkoleń w roku 2018 - 4,45

74% pracowników wzięło udział w przynajmniej 1 szkoleniu w 2019

Liczba uczestników szkoleń w podziale na płeć
Liczba %
Wszyscy pracownicy 4416 100%
Płeć Kobiety
Mężczyźni
1392
3024
32%
68%

Rzetelna ocena

Nawet najbardziej zaangażowany pracownik może w pewnym momencie stracić motywację, jeśli nie rozumie swojej roli w organizacji. Dlatego w zarządzaniu ludźmi stawiamy na wyznaczanie kwartalnych OKRs (z ang. Objectives and key results) i i regularny dialog przełożonego z pracownikami, pozwalający na bieżąco uspójniać priorytety, cele i zadania. Dbamy także o to dwa razy w roku, każda osoba z naszego zespołu odbyła rozmowę rozwojową na temat swoich celów indywidualnych i zespołowych, a w połowie roku odbyła ocenę półroczną.

Proces oceny pracownika w Allegro

Krok 1: Samoocena pracownika w systemie HR,
Krok 2: Przełożony może poprosić najbliższych współpracowników i partnerów zewnętrznych, z którymi dany pracownik współpracował o opinię na jego temat,
Krok 3: Na bezpośrednim spotkaniu przełożony wspólnie z pracownikiem dokonuje oceny, określa jego przyszłe cele i rozmawia o rozwoju,
Krok 4: Ocena zostaje następnie wprowadzona przez przełożonego do systemu HR.

Benefity

Rozumiemy współczesny rynek pracy oraz potrzeby pracowników związane z godzeniem życia zawodowego z prywatnym. Dlatego stale rozwijamy listę benefitów, które oferujemy naszemu zespołowi:

Opieka medyczna
pracownicy mogą skorzystać z opieki medycznej nie tylko dla siebie, ale także dla swoich bliskich.

Dodatek do opieki nad dzieckiem
przeznaczony na comiesięczne dofinansowanie przedszkola, żłobka lub opiekunki.

Karta sportowa
karty Multisport pozwalają indywidualnie wybrać zajęcia. Pracownicy mają możliwość zamówienia pakietu dla siebie, osoby towarzyszącej oraz dzieci.

Karta restauracyjna
umożliwia korzystanie z usług gastronomicznych i cateringowych w biurach lub okolicznych restauracjach.

Dodatek komunikacyjny
pracownicy mogą przeznaczyć na opłacenie biletu miesięcznego czy zakup paliwa.

Ubezpieczenie na życie
pracownicy mogę wykupić ubezpieczenie nie tylko dla siebie, ale także małżonka/partnera i dziecka.

Bank punktów
zgromadzone punkty pracownicy mogą przeznaczyć na zakup bonów Allegro, a także voucherów do sklepów i na usługi.

Owoce i warzywa
codziennie do biur dostarczane są sezonowe, świeże warzywa i owoce oraz zioła. Do dyspozycji pracowników we wszystkich kuchniach jest kawa, herbata, soki, mleko i płatki śniadaniowe.

Żłobek i przedszkole „WOW”
firmowe przedszkole i żłobek, zlokalizowane na terenie biurowca PIXEL w Poznaniu, pozwalają lepiej zaplanować rodzicielską logistykę.

Jednorazowa zapomoga
Jednorazowa zapomoga w trudnej sytuacji życiowej/materialnej.

Zwrotne pożyczki mieszkaniowe
Zwrotne pożyczki mieszkaniowe z atrakcyjnym oprocentowaniem

Upominki edukacyjne
Upominki edukacyjne na Dzień Dziecka i święta Bożego Narodzenia.

Dzień Dziecka
Dzień Dziecka, organizowany co roku we wszystkich lokalizacjach dla pracujących u nas rodziców i ich dzieci. Podczas wydarzenia zapewniamy wiele atrakcji, m.in. warsztaty artystyczne, zabawy z animatorami, słodkie upominki etc. W 2020r. z powodu pandemii koronawirusa nie mogliśmy zorganizować Dnia Dziecka, więc wszyscy pracownicy dostali dodatkowy dzień wolny.

Home Office
W 2020r. każdy z pracowników otrzymał 1000zł na wyposażenie domowego biura w czasie obowiązywania pracy w trybie home office.

Na zdrowie!

Wiemy, jak ważny dla dobrego samopoczucia i utrzymania motywacji przy zaangażowaniu w codzienne sprawy, jest zdrowy i aktywny tryb życia. Od trzech lat organizujemy program Akcja Zdrowie, który wspiera naszych pracowników w dbaniu o zdrowie.

Celem programu jest:

 • wspieranie pracowników w utrzymaniu dobrej kondycji zdrowotnej,
 • redukcja absencji chorobowej wśród pracowników,
 • zwiększanie efektywności i jakości pracy.

W 2019 roku akcja składała się z warsztatów, konsultacji, prelekcji, konkursów dotyczących m.in. walki ze stresem czy utrzymania odporności, ćwiczeń na zdrowy kręgosłup, warsztatów kulinarnych oraz porad dietetyków i trenerów personalnych.

Poza edukacją i wsparciem naszych pracowników w działaniach profilaktycznych, staramy się dbać o ich bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy. Nasze biura zostały tak zaprojektowane, aby były komfortowe i bezpieczne, a każdy znalazł w nich miejsce dla siebie. Chwile relaksu zapewniają silent i play roomy z konsolami do gier i bilardem, a w niektórych biurach zewnętrzne tarasy z leżakami. Przyjazne biura oraz procedury bezpieczeństwa pozwalają nam niwelować sytuacje niekorzystne dla zdrowia naszych pracowników. W 2018 i 2019 roku zanotowaliśmy jedynie 2 wypadki przy pracy.

Wolontariat pracowniczy

Od trzech lat wspieramy wyjątkową akcję Szlachetna Paczka. Co roku, pracownicy Allegro organizują się w zespoły i wybierają rodziny, dla których przygotowują prezenty świąteczne. Podczas każdej edycji angażuje się ponad 700 osób - to największa inicjatywa pracowników w historii Allegro. Aby ułatwić start Allegro dofinansowuje każdy zespół kwotą 300 zł. W 2019 roku po raz pierwszy udało nam się zaangażować w program wolontariatu również naszych sprzedawców, którzy chętnie przekazywali odzież, żywność, czy karty podarunkowe.

Szlachetna Paczka 2019

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.