Raport Społecznej
Odpowiedzialności
2019

Skala działania Allegro
Szeroki wybór w atrakcyjnej cenie

Nasze podejście do CSR

Odpowiedzialni za swoje otoczenie

Zrównoważony rozwój i działalność społeczna są wpisane w DNA Allegro, a odpowiedzialność za naszych klientów, sprzedawców, pracowników oraz troska o środowisko to nasze najważniejsze zobowiązania.

Od początku istnienia Allegro udowadniamy, że technologia nie tylko ułatwia zakupy i wspiera rozwój przedsiębiorczości, ale także pomaga rozwiązywać wiele problemów współczesnego świata. Misję społeczną Allegro realizujemy we współpracy z ponad 100 organizacjami pożytku publicznego, fundacjami i osobami fizycznymi poprzez działalność charytatywną oraz w naszej Fundacji Allegro All For Planet, która zajmuje się promocją zdrowych i ekologicznych postaw.

Nasza strategia CSR

W latach 2018-2019 działania społeczne i środowiskowe realizowaliśmy w oparciu o Strategię CSR 2017-2019 (Corporate Social Responsibility), która porządkowała nasze zaangażowania w ramach 5 filarów odpowiedzialności. Dodatkowo, nadrzędnym zobowiązaniem dla wszystkich obszarów naszej aktywności, jest działanie w sposób etyczny i z zachowaniem pełnej przejrzystości:

 • Zapewniamy kreatywne i innowacyjne miejsce pracy
 • Dbamy o naszych klientów
 • Stawiamy na odpowiedzialną współpracę w biznesie
 • Konsekwentnie inwestujemy w społeczności
 • Kształtujemy zdrowe i ekologiczne postawy

Do końca 2019 r. zrealizowaliśmy niemal wszystkie cele strategii CSR na lata 2017-2019.
W 2020 Allegro utworzyło stanowisko Public Affairs and Sustainability Managera, który będzie odpowiedzialny za wypracowanie, wdrożenie, realizację i raportowanie działań z zakresu CSR.

Ponieważ publikujemy ten raport w 2020 roku, musimy wspomnieć o strategii zrównoważonego rozwoju Allegro na najbliższe trzy lata 2020-2023. W odświeżonym podejściu skupiamy się na jeszcze bardziej prośrodowiskowych działaniach, jednocześnie stale podnosząc ambicje i poprawiając nasze wyniki w innych obszarach, które są ważne dla naszych pracowników i innych interesariuszy. Nowa strategia została podzielona na cztery filary, które są zgodne z ogólną strategią Allegro. Każdy filar jest dedykowany jednej kluczowej grupie interesariuszy: klientom, sprzedawcom/ partnerom Allegro, społecznościom i pracownikom. Każdy filar składa się z sub-filarów, łączących działania zmierzające do założonego celu.

Filary strategii zrównoważonego rozwoju Allegro
Filar Interesariusz filaru Działania zmierzające do założonego celu
Allegro jako miejsce zrównoważonych wyborów i zakupów klient Towarzyszymy naszym klientom w odpowiedzialnych wyborach i zakupach:
 • eksponujemy i promujemy produkty oparte o zrównoważony rozwój
 • wspieramy klientów w zmniejszeniu śladu węglowego podczas dostawy produktów
 • dbamy o bezpieczeństwo i komfort klientów, chronimy ich dane oraz przestrzegamy prawa konsumentów
Allegro jako świetne miejsce do rozwijania biznesu sprzedawcy/partnerzy Allegro Wzmacniamy kwalifikacje i doświadczenie naszych sprzedawców i wspieramy rozwój nowych przedsiębiorców:
 • wspieramy sprzedawców w zrównoważonym wzroście
 • edukujemy przyszłych i obecnych przedsiębiorców
 • wspieramy mikro, małych i średnich przedsiębiorców
 • wdrażamy agendę klimatyczną w naszym łańcuchu dostaw i dostawach
Allegro odpowiedzialne społecznie społeczności Tworzymy pozytywny wpływ na społeczeństwo, kontrybuując w rozwoju polskiej gospodarki, ulepszając zarządzanie naszym wpływem środowiskowym - w duchu ESG, zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu:
 • wspieramy edukację i rozwój umiejętności młodych
 • współpracujemy z lokalnymi społecznościami, w których prowadzimy naszą działalność
 • zarządzamy naszą firmą odpowiedzialnie
 • rozwijamy nasze działania zgodnie ze zrównoważonym rozwojem
 • budujemy nasz łańcuch wartości w transparentny, odpowiedzialny i zrównoważony sposób
Allegro jako najlepsze miejsce do rozwoju pracowników pracownicy Stanowimy ambitne, przyjazne i różnorodne miejsce pracy, w którym nasi pracownicy mogą się rozwijać:
 • wspieramy rozwój zawodowy i osobisty naszych pracowników
 • tworzymy równe szanse w wymagającym środowisku biznesowym
 • dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników i ich zaangażowanie

Wspieramy Cele Zrównoważonego Rozwoju

Chcemy tworzyć lepszy świat oraz wspierać rozwiązywanie najpilniejszych problemów społecznych i środowiskowych. Wierzymy, że każda wielka zmiana, zaczyna się od wykonania pierwszego kroku, który daje przykład innym. Strategia Allegro wspiera realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ - Agenda 2030 określa 17 globalnych celów oraz związanych z nimi 169 zadań, które powinny być osiągnięte przez państwa członkowskie do 2030 roku.

Naszym priorytetem są działania w ramach celów związanych z edukacją i innowacyjnością:

Cel 4:
Zapewnienie wszystkim edukacji wysokiej jakości oraz promowanie uczenia się przez całe życie.

Cel 8:
Promowanie stabilnego, zrównoważonego i inkluzywnego wzrostu gospodarczego, pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich ludzi.

Cel 9:
Budowanie stabilnej infrastruktury, promowanie zrównoważonego uprzemysłowienia oraz wspieranie innowacyjności.

Poprzez naszą działalność społeczną i środowiskową wspieramy realizację:

Cel 3:
Zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia oraz promocja dobrobytu.

Cel 13:
Podjęcie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom.

Nasze działania z zakresu etyki biznesu wspierają także:

Cel 19:
Promowanie pokojowego i inkluzywnego społeczeństwa, zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz budowanie na wszystkich szczeblach skutecznych i odpowiedzialnych instytucji, sprzyjających włączeniu społecznemu.

Dialog z naszym otoczeniem

Interesariusze Allegro mają wpływ na nasze działania biznesowe, społeczne i środowiskowe. Podejmując decyzje, zawsze bierzemy pod uwagę ich perspektywę i dążymy do budowania z nimi dobrych i trwałych relacji.

Interesariusze Allegro

Komunikujemy się regularnie z naszymi interesariuszami i dzielimy się z nimi informacjami na temat naszej działalności. Zapraszamy ich również do dyskusji o tym jak lepiej możemy współpracować - wsłuchujemy się w ich potrzeby, oczekiwania i opinie.

Kanały komunikacji z interesariuszami

 • Allegro Town Hall (spotkania informacyjne dla wszystkich pracowników firmy),
 • Allegro Q&A: kwartalna sesja pytań i odpowiedzi do prezesa i Zarządu,
 • wewnętrzne platformy Social Media i społeczności tematyczne,
 • Allegro Tech Meetings,
 • badanie zaangażowania BaZa.
 • raporty okresowe,
 • Współpraca w Ochronie Praw,
 • spotkania eksperckie,
 • relacje z mediami,
 • prezentacje online,
 • strona dla sprzedających,
 • centrum pomocy online,
 • mailingi,
 • opiekunowie klienta,
 • Manager Sprzedaży,
 • szkolenia i webinaria,
 • Społeczność Allegro Gadane (styczeń 2020),
 • kanały bezpośredniej komunikacji z doradcami Allegro,
 • poradniki,
 • Magazyn Allegro.
 • centrum pomocy on-line,
 • kanały bezpośredniej komunikacji z doradcami Allegro,
 • profile na portalach społecznościowych,
 • badanie NPS,
 • cykliczne ankiety on-line,
 • relacje z mediami,
 • strona edukacyjna dla kupujących,
 • kampanie reklamowe i edukacyjne w mediach,
 • poradniki zakupowe i inspiracje w serwisie,
 • Magazyn Allegro,
 • Społeczność Allegro Gadane (styczeń 2020).
 • działalność Fundacji Allegro All For Planet,
 • działalność CSR Allegro,
 • spotkania edukacyjne w szkołach i na uczelniach,
 • punkty informacyjne w trakcie wydarzeń.
 • współpraca z polską administracją rządową, w tym regulatorami rynku,
 • współpraca z organizacjami przedsiębiorców i izbami gospodarczymi,
 • współpraca w organach UE (Komisja Europejska, Parlament Europejski),
 • współdziałanie w organizacjach przedsiębiorców zrzeszających podmioty prowadzące działalność m.in. w branży e-commerce.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.